Печать |  Закрыть окно

Украинская молодежная экологическая лига

E-mail
Сайт
Сайт Украинской молодежной экологической лиги на украинском языке.
Українську молодіжну екологічну лігу (УМЕЛ) створено у вересні 1993 року. Її заснували молодіжна комісія Української екологічної асоціації "Зелений світ" та Українська рада студентських дружин з охорони природи. Зареєстрована Міністертвом юстиції в 1994 році.

Метою діяльності УМЕЛ є зміна парадигми мислення молоді щодо використання та збереження довкілля, забезпечення прав людей на життя в екологічно чистому середовищі.

Завдяннями організації є залучення молоді до охорони навколишнього середовища через участь у конкретних природоохоронних проектах, інформування населення про екологічні проблеми держави.

Сьогодні основними напрямками роботи УМЕЛ є формування обізнаності громадян з основними принципами сталого розвитку. Адже сталий розвиток - це такий розвиток суспiльства, за якого задоволення потреб сучасних поколiнь не має ставити пiд загрозу можливості майбутнiх поколiнь задовольняти свої потреби. Саме тому молодь має активно долучатися до цих процесів, дбаючи про своє майбутнє, майбутнє власних дітей та онуків.
Печать |  Закрыть окно