Печать |  Закрыть окно

Министерство охраны окружающей природной среды Украины

Адрес
ул. Урицкого, 35, Киев, 03035, Украина
Телефон
+38 (044) 206-33-02
Факс
+38 (044) 206-31-07
E-mail
Мета діяльності та завдання, покладені на Міністерство охорони навколишнього природного середовища України

В основу формування державної екологічної політики покладено принцип, згідно з яким екологічна безпека стає важливим елементом та складовою національної безпеки держави. Положення, що розвивають цей принцип, було закріплено Конституцією України ('Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена.' ст. 50) та цілою низкою законів та документів. Розроблені Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України Концепція та 'Основні напрями державної екологічної політики України в галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки' визначили мету, пріоритетні завдання, механізми їх реалізації та напрями гармонізації екологічної політики України з європейським екологічним процесом. Мета природоохоронної діяльності полягає в досягненні оптимального балансу між шкідливими для довкілля наслідками, що суправоджують розвиток суспільства, і потенційними можливостями природних ресурсів до самовідтворення.
Печать |  Закрыть окно